Madsen & Co.

Tlf. 30 95 19 13 | info@madsenco.dk

Vores persondatapolitik

1. Generelt  Madsen & Co ApS er dansk entreprenør og beskæftiger sig med malerarbejde, tømreropgaver, murerarbejde, kloakarbejde og beton.
Madsen & Co ApS henter og gemmer oplysninger om dig for at levere en god service til jer, og for at kunne genkende jeres set up. Oplysningerne bliver behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

1.1 I denne persondatapolitik henviser ”Madsen & Co ApS”, ”vi”, ”os” og ”vores” til Madsen & Co ApS, Virkningsadresse: Naurbjergvej 7 4623 Lille Skensved, Danmark. Når I anvender vores services behandles jeres personoplysninger i overensstemmelse med denne politik.

1.2 Oplysninger, som behandles i Madsen & Co ApS Kundekartotek og Mailsystem, vil blive behandlet efter gældende lovgivning og Datatilsynets til enhver tid gældende retningslinjer.

2. Dataansvarlig
Madsen & Co ApS er dataansvarlig for de oplysninger, I giver os tilladelse til at bruge, eller som vi henter og gemmer, når I bruger vores tjenester. Det betyder, at Madsen & Co ApS er ansvarlig for, at vi overholder reglerne i persondataloven, når vi behandler jeres data.

2.1 Madsen & Co ApS er dataansvarlig for personoplysninger, der anvendes i forbindelse med følgende aktiviteter og tjenester på:
Google Analytics
Google Console
Facebook
Instagram
Google Plus
Hjemmeside

3. Hvilken behandling foretages?

3.1 Kundeinformation
Når I indgår aftale med os, skal I afgive jeres personoplysninger og kontaktoplysninger.
Madsen & Co ApS har brug for disse oplysninger om jer for at kunne identificere jer, levere vores services, og yde kundeservice til jer.

3.1.1 Data
Herudover indsamler Madsen & Co ApS, afhængig af de services I anvender, øvrige oplysninger, som I selv oplyser over for Madsen & Co ApS. Dette kan fx være jeres adresser, antal personer i husstanden, ligesom det kan være andre oplysninger. Madsen & Co ApS indsamler alene disse oplysninger, hvis I oplyser dem over for Madsen & Co ApS, hvilket er frivilligt, men for at anvende visse funktioner, kræves nogle af oplysningerne.

3.1.2 Formål
Madsen & Co ApS indhenter personoplysningerne om jer med henblik på at registrere og identificere jer som rejsedeltager og for at kunne levere Madsen & Co ApS tjenester til jer. Madsen & Co ApS indhenter endvidere de nævnte personoplysninger for at kunne kontakte jer, hvis det bliver nødvendigt at bekræfte jeres oplysninger, svare på dine spørgsmål og levere kundeservice til jer.

Madsen & Co ApS indhenter endvidere personoplysningerne for at overholde gældende lov, efterkomme krav fra offentlige myndigheder, overholde Madsen & Co ApS interne politikker og håndhæve Vores persondatapolitik handelsbetingelser.

Endelig indhenter Madsen & Co ApS jeres personoplysninger for at forfølge tilgængelige retsmidler og begrænse erstatningsansvar ved eventuelle tvister.

3.1.3 Hjemmel
Madsen & Co ApS har hjemmel til at behandle de nævnte personoplysninger, idet behandling af oplysningerne er nødvendige, for at Madsen & Co ApS kan levere sine tjenester til jer. Enkelte oplysninger behandles af Madsen & Co ApS, fordi Madsen & Co ApS har en legitim interesse i sådan behandling.

3.2 Tilbudstjeneste
Madsen & Co ApS kan med jeres samtykke sende jer få gode, relevante og målrettede tilbud på varer eller services. Tilbuddene kan blive sendt på baggrund af jeres profiloplysninger eller overordnede forbrugsdata.
Madsen & Co ApS behandler nogle af jeres oplysninger på et overordnet niveau for at kunne give jer gode tilbud.
Formålet med at behandle jeres data i tilbudstjenesten er at kunne målrette tilbud til jer.

3.2.1 Generelt
Såfremt I ønsker, at Madsen & Co ApS giver jer relevante og målrettede tilbud baseret på jeres forbrugsoplysninger, skal I give Madsen & Co ApS samtykke til dette.

Vores persondatapolitik giver aldrig tilbudsgivere adgang til jeres oplysninger uden jeres specifikke og særskilte samtykke.

3.2.2 Data
Giver I samtykke til, at Madsen & Co ApS må anvende jeres oplysninger til brug for Madsen & Co ApS tilbudstjeneste, behandler Madsen & Co ApS følgende data:

E-mailadresse
Profiloplysninger (personlig information)
Overordnede forbrugshistorik
Jeres overordnede forbrugsdata anvendes alene til brug for indplacering af jer i en forbrugerkategori.

3.2.3 Data
Formålet med at bruge jeres oplysninger i tilbudstjenesten er at kunne målrette relevante tilbud fra Madsen & Co ApS og Madsen & Co ApS samarbejdspartnere til jer.

3.2.4 Hjemmel
Behandling sker på baggrund af jeres samtykke.

3.3 Tekniske oplysninger
Madsen & Co ApS registrerer en række tekniske oplysninger, når I anvender Madsen & Co ApS tjenester.
Formålet med indsamlingen er at optimere Madsen & Co ApS tjenester og kunne spore eventuelt misbrug.

3.3.1 Generelt
Madsen & Co ApS registrerer en række tekniske oplysninger, når I anvender Madsen & Co ApS tjenester.

3.3.2 Data
Madsen & Co ApS registrerer jeres IP-adresse, operativsystem og device informationer, når I anvender Madsen & Co ApS Services og tillige browseroplysninger og -indstillinger, når I anvender Web.

3.3.3 Formål
Madsen & Co ApS indsamler de tekniske oplysninger for, på baggrund af disse, at foretage tekniske forbedringer og optimering af sine Services og tjenester.

Endvidere indsamles IP-adresse, device informationer og browserinformationer, for at Madsen & Co ApS kan spore eventuelle ulovlige aktiviteter og misbrug af sine Services.

3.3.4 Hjemmel
Madsen & Co ApS har en legitim interesse i at indhente jeres tekniske oplysninger for at kunne forbedre og optimere sine Services og for at kunne forhindre og forfølge misbrug af sine Services.

3.4 Cookies m.v.
Madsen & Co ApS anvender cookies og andre tekniske foranstaltninger på Madsen & Co ApS tjenester.
Cookies og lignende bliver brugt til forskellige formål. Nogle er nødvendige, andre hjælper med at huske jeres præferencer, og andre til analyse. Enkelte bliver brugt til markedsføringsformål.
I kan altid slette eller blokere cookies, men brugen af Madsen & Co ApS tjenester bliver besværliggjort af det.

3.4.1 Generelt
Ved at bruge Madsen & Co ApS Services accepterer I, at Madsen & Co ApS anvender cookies og såkaldte widgets på Web og såkaldte tracking identifiers på App til forskellige formål.

3.4.2 Formål
De cookies mv., som Madsen & Co ApS anvender på sine Services, har forskellige formål.

På Web:

Nødvendige cookies. Dette er cookies, som er nødvendige for, at I kan bruge Web, fx huskes, at I er logget ind på hele Web.
Præference cookies. Dette er cookies, som husker jeres indstillinger, fx kan jeres login huskes, hvis I har bedt om dette.
Analyse cookies. Dette er cookies, som anvendes til at måle og analysere, hvordan Web anvendes.
Widgets. På Web anvendes såkaldte widgets fra Facebook og Twitter, således at Vores persondatapolitik kan vise de seneste aktiviteter om Madsen & Co ApS fra Facebook og/eller Twitter. Hvis I er logget ind på Facebook eller Twitter, er oversigten personlig.

3.4.3 Tilbagekaldelse af samtykke / sletning af cookies
I kan til enhver tid tilbagekalde jeres samtykke til, at Madsen & Co ApS må anvende cookies på Web. I jeres browser kan I slette og blokere for brugen af cookies. Hvordan I gør dette afhænger af, hvilken browser I anvender. Hvis I bruger mere end én internetbrowser, skal I slette og blokere for brugen af cookies i dem alle. I kan finde vejledninger til dette på minecookies.org/cookiehandtering.

3.4.4 Hvis I ikke accepterer cookies m.v.
Hvis I ikke accepterer, at der på Madsen & Co ApS Web anvendes cookies m.v., kan I enten vælge at ophøre med at bruge Madsen & Co ApS, eller I kan slette cookies og blokere for brugen af cookies. Blokering af cookies kan betyde, at I ikke kan benytte jer af visse funktioner på Web.

3.5 Support
Hvis Madsen & Co ApS skal yde support til jer, kan Madsen & Co ApS behandle persondata for bedre at kunne hjælpe jer.
Madsen & Co ApS support kan kun få adgang til jeres oplysninger hvis I giver særskilt samtykke til dette. Samtykket kan altid tilbagekaldes.

3.5.1 Generelt
På baggrund af jeres henvendelse yder Madsen & Co ApS support i forbindelse med jeres rejser.

I sammenhæng med support kan Madsen & Co ApS tilgå begrænsede personoplysninger, som er registreret vedrørende jer, men vil alene tilgå disse i nødvendigt omfang. Madsen & Co ApS vil dog alene tilgå jeres oplysninger med jeres forudgående samtykke.

3.5.2 Data
Når I kontakter Madsen & Co ApS support, så kan Madsen & Co ApS medarbejdere tilgå begrænsede data om jeres bruger:

Jeres e-mailadresse
Oplysninger om hvilke services/produkter i Madsen & Co ApS , I bruger og i hvilket omfang
Logs over hændelser, såsom hvornår I har logget på, om der er opstået fejl på baggrund af brugen af Madsen & Co ApS Services mv.

3.5.3 Formål
Formålet med at Madsen & Co ApS tilgår jeres oplysninger, er at yde support og løse eventuelle udfordringer, I måtte have med brugen af Madsen & Co ApS Services.

3.5.4 Hjemmel
Madsen & Co ApS tilgår jeres oplysninger i forbindelse med support for at opfylde jeres behov for assistance.

Madsen & Co ApS tilgår alene jeres detaljerede data i forbindelse med support, hvis I på Madsen & Co ApS eller egen opfordring giver et særskilt samtykke dertil.

3.5.5 Tilbagekaldelse af samtykke
I kan til enhver tid tilbagekalde jeres samtykke til, at Madsen & Co ApS må tilgå jeres detaljerede data. Madsen & Co ApS support kan herefter ikke tilgå disse med henblik på support.

3.5.6 Hvis I ikke afgiver samtykke
Hvis I ikke afgiver samtykke til, at Madsen & Co ApS i forbindelse med support kan tilgå jeres detaljerede data, kan der være forhold, som Madsen & Co ApS ikke kan yde support til.

4. Modtagere/videregivelse af data
Madsen & Co ApS videregiver kun jeres person- virksomhedsdata med jeres accept, eller hvor det er lovpligtigt eller for at håndtere retskrav.

4.1 De personoplysninger, som Madsen & Co ApS kommer i besiddelse af, videregives ikke til tredjemand uden jeres accept, medmindre Madsen & Co ApS er forpligtet til at videregive oplysningerne i henhold til lovgivningen, eller for at Madsen & Co ApS kan forsvare sig mod eller gøre retskrav gældende.

4.2 I har mulighed for at give andre i jeres virksomhed adgang til at se jeres oplysninger i Madsen & Co ApS . Det kan fx være en kollega eller rådgiver. Hvis I vælger dette, accepterer I samtidig, at Madsen & Co ApS , for at opfylde denne aftale med jer, må videregive jeres oplysninger til den pågældende.

5. Opbevaringsperiode
Madsen & Co ApS opbevarer jeres personoplysninger, så længe I er bruger af Madsen & Co ApS services. Hvis det er lovpligtigt eller for at håndtere retskrav, opbevares persondata dog længere tid.
Madsen & Co ApS kan anonymisere jeres oplysninger i stedet for at slette dem.

5.1 Madsen & Co ApS opbevarer jeres persondata, indtil I opsiger jeres aftale med Madsen & Co ApS . Madsen & Co ApS kan dog gemme data i længere tid, hvis det er nødvendigt for at overholde lovmæssige krav eller for at varetage Madsen & Co ApS retlige interesser.

5.2 I visse tilfælde vil Madsen & Co ApS i stedet for at slette jeres persondata anonymisere disse, således at oplysningerne ingenlunde kan føres tilbage til jer.

6. Persondatarettigheder
I har en række rettigheder, når Madsen & Co ApS behandler jeres persondata.
I har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger Madsen & Co ApS har om jer.
I har ret til at få rettet fejlagtige oplysninger.
I har ret til at få slettet jeres oplysninger i nogle tilfælde.
I har ret til såkaldt dataportabilitet.
I kan altid gøre indsigelse mod Vores persondatapolitik behandling af jeres persondata.
I har altid ret til at gøre indsigelse mod Vores persondatapolitik brug af jeres persondata til direkte markedsføring.

6.1 I har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Madsen & Co ApS behandler om jer, til hvilket formål, hvorfra Madsen & Co ApS har jeres personoplysninger, samt hvem der modtager jeres personoplysninger.

6.2 I har til enhver tid ret til at få rettet fejlagtige eller vildledende personoplysninger, som Madsen & Co ApS  måtte behandle om jer. I kan via jeres personlige profil rette personoplysninger, såsom navn, e-mailadresse mv. Vores persondatapolitik hører gerne fra jer, hvis vi skal hjælpe med at rette jeres oplysninger.

6.3 I har ret til i en række tilfælde at få slettet de oplysninger, som Madsen & Co ApS måtte behandle om jer. Hvis I ikke længere ønsker at anvende Vores persondatapolitik Service, kan I altid kontakte Madsen & Co ApS , og bede os slette al jeres data, dette vil ikke kunne genskabes.

6.4 I har til enhver tid ret til at få stillet de personoplysninger, som I selv har givet til Madsen & Co ApS til rådighed i et sædvanligt og maskinlæsbart format.

6.5 I har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Madsen & Co ApS behandling af jeres personoplysninger grundet dine særlige forhold.

6.6 I har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Madsen & Co ApS eventuelle brug af jeres persondata til brug for direkte markedsføring. Madsen & Co ApS  vil i så fald ophøre med sådan brug.

7. Overførsel af personlige oplysninger udenfor EU
Madsen & Co ApS anvender databehandlere i lande udenfor EU

7.1 Vores persondatapolitik anvender visse databehandlere, som er placeret udenfor EU. Nedenfor er angivet hvilke og hvilke juridisk overførselsgrundlag, der ligger til grund for overførslen.

Google, Inc. Irland
Youtube, Inc (Google) USA
Facebook, Inc. USA
Instagram, Inc. USA

7.2 Madsen & Co ApS kan henvise til, hvor I skaffer en kopi af de pågældende overførselsgrundlag ved henvendelse.

8. Fortrolighed
Madsen & Co ApS behandler jeres data fortroligt. Dog kan data tilgås, hvis det er nødvendigt for at løse tekniske problemer eller for at yde support til jer.

8.1 Madsen & Co ApS behandler altid jeres persondata fortroligt. Udvalgte medarbejdere hos Madsen & Co ApS har bemyndigelse til at tilgå data, hvor det er nødvendigt for at løse brugsmæssige eller tekniske problemer. I forbindelse med support til jer kan Madsen & Co ApS medarbejdere med jeres samtykke tilgå jeres transaktionsdata. Samtlige af Madsen & Co ApS medarbejdere er underlagt strenge fortrolighedskrav ved behandling af persondata.

9. Tilbagekaldelse af samtykke
I kan altid tilbagekalde alle eller nogle af jeres samtykker til Madsen & Co ApS .

9.1 I kan til enhver tid tilbagekalde jeres samtykker via mailhenvendelse.

9.2 Hvis I tilbagekalder et eller flere af jeres samtykker, har I eventuelt ikke længere mulighed for helt eller delvist at anvende Madsen & Co ApS Service.

10. Ændringer af politikken
Madsen & Co ApS kan til enhver tid ændre denne persondatapolitik. I vil blive orienteret om eventuelle ændringer.

10.1 Madsen & Co ApS forbeholder sig ret til at ændre denne politik til enhver tid og uden forudgående varsel. Ændringer af politikken træder i kraft ved offentliggørelse af politikken på Madsen & Co ApS Service.

10.2 Madsen & Co ApS orienterer endvidere om ændringer af politikken ved at rette henvendelse til jer på den e-mailadresse, som I har angivet.

11. Databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til Madsen & Co ApS behandling af jeres persondata, kan I altid rette henvendelse til info@madsenco.dk

11.1 Vores persondatapolitik har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som rådgiver Madsen & Co ApS vedrørende behandling af persondata og kan vejlede jer om, hvordan I kan udøve jeres rettigheder. I kan kontakte Vores persondatapolitik databeskyttelsesrådgiver ved at rette skriftlig henvendelse til Madsen & Co ApS , Att.: Peter, Naurbjergvej 7 4623 Lille Skensved eller info@madsenco.dk.

11.2 Har I spørgsmål til persondatapolitikken eller Vores persondatapolitik behandling af jeres persondata, kan I kontakte Vores persondatapolitik databeskyttelsesrådgiver.

12. Klageadgang
Hvis du vil klage over Madsen & Co ApS persondatabehandling, kan det ske til Madsen & Co ApS eller Datatilsynet.

12.1 Hvis I ønsker at klage over behandlingen af jeres persondata, hører vi meget gerne fra jer. Madsen & Co ApS kontaktoplysninger findes i pkt. 11.1. I har også mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K, Danmark eller www.datatilsynet.dk.

13. Version
Persondatapolitikken er senest opdateret i juni 2018.

13.1 Denne persondatapolitik er opdateret i juni 2018