Kloak

Madsen & Co ApS udfører alt inden for kloakservice.
– Også TV-inspektion hvor vi sender filmen på en email til forsikringsselskabet og kunde.

Som husejer er det dit ansvar, at alle afløbsinstallationer på din grund fungerer optimalt. Her står vi som autoriseret kloakfirma klar med vores ekspertise.

Opdager du en skade på kloaknettet, er vi altid parat til at tage hånd om problemet, så du undgår, at skaderne fører til f.eks. rotteproblemer, fugt- og lugtgener og oversvømmelser.

I det daglige kan du selv gøre meget for at forebygge problemer med afløb og kloakker: Hold dæksler og riste fri for jord, sten, blade og andet, der kan stoppe afløbssystemet. Rens jævnligt tagrender for blade og rengør jævnligt gulvafløbene grundigt.

Har du spørgsmål, eller ønsker du et tilbud om fast service, så ring til os.

 
 

Eventuelle tvister kan indbringes til Byggeriets Ankenævn
Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 02 00 info@byggerietsankenaevn.dk.